U bent hier

Afname stoelgang

Laat tijdig uw stoelgang onderzoeken

Uw stoelgang reflecteert uw gezondheid. Bij kleine kinderen zal de kinderarts bijna altijd vragen naar de consistentie en de kleur van de stoelgang. Toch zijn sommige onderdelen van de stoelgang niet zichtbaar met het blote oog. Deze kunnen bijvoorbeeld schadelijke bacteriën of parasieten bevatten.

Bevat uw stoelgang bloed zonder dat u dit ziet? Dat noemen we 'occult bloed'. Uw arts kan dit wel opsporen via een stoelgangstaal. Door de beperkte stabiliteit van hemoglobine in de stoelgang, gebeurt de afname best in een geschikt afnamerecipiënt met transportmedium. Het medium waarin de stoelgang wordt opgelost, stabiliseert de eventueel aanwezige hemoglobine. Dit laat toe om het staal enkele dagen in de koelkast te bewaren zonder kwaliteitsverlies.

Wat bloedverlies door darmkanker betreft, is één ding bewezen: een tijdige vaststelling verlaagt aanzienlijk de kans op sterfte door deze aandoening.

Er bestaan twee testen om bloed in de stoelgang op te sporen. Bespreek met uw arts welke de meest aangewezen is voor u.

  • De gFOB testwaarbij u op voorhand een dieet volgt
  • De IFOB test, waarvoor geen speciaal dieet nodig is 

Voor beide testen zal uw arts u vragen om de dag(en) van de staalafname geen Cardioaspirine in te nemen.

Richtlijnen staalafname patiënt: stoelgang V1 - 05012017