U bent hier

Terugbetaling NIPT vanaf 01/07/2017.

02-06-2017
Genetische centra sporen niet elke chromosomale afwijking op met de NIPT. Terugbetaling NIPT vanaf 01/07/2017.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft besloten dat vanaf 1 juli 2017 de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) terugbetaald zal worden voor alle zwangere vrouwen vanaf de 12e zwangerschapsweek, met een maximum van 8.68 euro remgeld voor de niet-voorkeursgerechtigden. Hiervoor wordt een bedrag van 15 miljoen euro vrijgemaakt.

Volgend op dit besluit werden berichten via de media uitgestuurd die beweren dat de NIPT van genetische centra van universitaire ziekenhuizen beter zou zijn dan deze van private laboratoria. Deze informatie is onjuist!

Algemeen Klinisch Labo maakt gebruik van de internationaal gevalideerde Harmony test van Ariosa die met een zeer hoge positieve predicatieve waarde, het Syndroom van Down (trisomie 21), het Syndroom van Edward (trisomie 18) en het Syndroom van Patau (trisomie 13) opspoort. Uitgevoerd bij meer dan 200.000 patiënten, is de NIPT Harmony, wetenschappelijk gezien, de meest gedocumenteerde en gevalideerde test op de markt. De test kan vanaf 10 weken zwangerschap uitgevoerd worden, ook bij IVF en tweeling zwangerschappen.

Verschillende genetische centra van universitaire ziekenhuizen bieden een NIPT aan die home made is. Er zijn echter geen wetenschappelijke publicaties die de betrouwbaarheid van deze testen aantonen en het aantal patiënten waarbij deze testen uitgevoerd werden, is slechts een fractie van de aantallen uitgevoerd met de NIPT Harmony. Bovendien kan deze NIPT vaak niet uitgevoerd worden bij IVF en tweeling zwangerschappen, is de doorlooptijd langer en de prijs niet lager.
De berichten laten bovendien uitschijnen dat de NIPT van genetische centra alle chromosomale afwijkingen opspoort. Deze bewering is onjuist en geeft valse verwachtingen!
Daarenboven is de kans op fout positieve NIPT resultaten hoger, wat te wijten is aan een lagere positieve predicatieve waarde. Deze vals positieve resultaten moeten vervolgens met een invasieve techniek (vruchtwaterpunctie) gecontroleerd worden. Een techniek die duur is, in de meeste gevallen onnodig en niet zonder risico voor de foetus (mortaliteit tot 1%). Bovendien is het rapporteren van chromosomale afwijkingen, andere dan trisomie 21, 18 en 13, tegenstrijdig met de aanbevelingen van Belgische en internationale instanties.

De terugbetaling is voorzien voor de detectie van trisomie 21. Hiervoor is de Harmony test vandaag de dag de meest gevalideerde test op de markt en dus zeker de juiste keuze. In de toekomst zullen ongetwijfeld meer chromosomale afwijkingen opgespoord kunnen worden, maar daarvoor zijn de huidige beschikbare testen nog niet geschikt.