U bent hier

Update | analyses SARS-CoV-2 (COVID-19): terugbetalingsmodaliteiten

17-06-2020

Recent verschenen enkele Koninklijke Besluiten met een duidelijke afbakening van de gevallen die in aanmerking komen voor terugbetaling van coronatesten door de ziekteverzekering. En dit zowel voor de moleculaire testen, antigen- en antilichaamtesten.

1. Moleculaire testen (PCR test):terugbetaling vanaf 1 maart 2020 en onder de volgende strikte voorwaarden:

 • De patiënt voldoet aan de gevalsdefinitie op het ogenblik van de staalname zoals terug te vinden op de Sciensano website. Deze gevalsdefinities zijn dus evolutief in de tijd. Terugbetaling is eveneens voorzien indien er een duidelijke klinische noodzaak is bij risicopatiënten (immunosuppressie, maligniteit, leeftijd ouder dan 65 jaar, ernstig chronisch long-, hart- of nierlijden, cardiovasculaire ziekte, arteriële hypertensie of diabetes).
 • Voor de periode vanaf 1 maart tem 22 april 2020 kan de verstrekking maximum 2x aangerekend worden. Na 22 april kan er breder getest worden en vervalt dit maximum.
 • Bij het staal hoort een aanvraagformulier met voldoende informatie over de klinische omstandigheden.
 • De voorschrijvende arts noteert de klinische omstandigheden in het medisch dossier.
 • De collectieve screening van asymptomatische bewoners van een residentiële voorziening kan niet aangerekend worden aan de verzekering voor geneeskundige verzorging. Vergoeding zal gebeuren via het testplatform georganiseerd door de federale overheid.
 • De PCR test uitgevoerd voor arbeidsgeneeskundige en epidemiologische doeleinden wordt niet terugbetaald.

2 .Serologische testen: terugbetaling is mogelijk voor volgende:

 • Bij gehospitaliseerde patiënten met een suggestief klinisch beeld voor Covid-19 waarbij er discrepantie is tussen de PCR test en een CT-scan, minimum 7 dagen na de start van de symptomen.
 • Bij ambulante of gehospitaliseerde patiënten die een suggestief en langdurig klinisch beeld hebben voor Covid-19 maar een negatief resultaat voor de PCR test of niet binnen de 7 dagen na de start van de symptomen konden getest worden via PCR test. Serologische test mogelijk minimum 14 dagen na de start van de symptomen.
 • Differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie, minimum 14 dagen na de start van de symptomen.
 • Om de serologische status te onderzoeken bij zorgverleners en personeel, werkzaam in ziekenhuizen, klinische laboratoria of collectiviteiten, met een hoge besmettingsgraad (Covid-diensten, WZC of klinische laboratoria), in het kader van lokaal risicomanagement.
 • De verstrekking kan maximaal 2 maal per periode van 6 maanden aangerekend worden.
 • Immunochromatografische methoden (sneltesten, niet kwantitatief) komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

Voor personen die niet aan één van de hoger vermelde criteria ter bepaling van de antilichaamstatus voldoen bedraagt het persoonlijk aandeel 9,60€.

Serologische testen vervangen geenszins de PCR test als diagnosemiddel. De immuunrespons op SARS-CoV-2 is tot op heden onvolledig gekend en  wordt momenteel onderzocht. Met de serologische testen wordt nagekeken of er een immuunreactie van het lichaam plaatsvond na contact met het virus. Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten zijn dergelijke testen niet in staat om te bepalen of een persoon:

 • Geïnfecteerd is tijdens de eerste week van de symptomen
 • Een asymptomatische of een paucisymptomatische vorm van Covid-19 vertoont.
 • Beschermd is tegen een tweede infectie en hoe lang de bescherming duurt.
 • Besmettelijk is.
 • Zich in de infectieuze of postinfectieuze fase bevindt.

Er bestaan veel serologische testen met grote verschillen in kwaliteit. Er is ook fraude vastgesteld met het CE-merkteken. Daarom zijn enkel kits toegelaten die door het FAGG of Sciensano goedgekeurd zijn. Het betreft testen van het ELISA type.

Men dient bij de interpretatie rekening te houden met de voortschrijdende kennis over de kinetiek van het opkomen van de antistoffen, hun persistentie en het isotype (IgG of IgM of IgG + IgM). De productie van IgM antistoffen kan iets vroeger optreden, tegen de vijfde dag, maar meestal is dit gelijktijdig met de productie van IgG. IgM antistoffen kunnen meerdere weken persisteren. De hoogste gevoeligheid bekomt men dus met de totaal (IgG + IgM) antlichamen test.  De productie van antilichamen is detecteerbaar bij de meerderheid van de symptomatische patiënten tussen 7 en 11 dagen na verschijnen van de symptomen. Eventueel kan er een tweede test overwogen worden 2 tot 4 weken na een eerste negatieve test.

Personen bij wie SARS-CoV-2 antistoffen aanwezig zijn dienen zich te houden aan alle preventieve maatregelen.

Staalname PCR test

De staalname voor de PCR test wordt uitvoerig beschreven en getoond op de website van Sciensano. De nasofaryngeale afname met een fijne wisser geniet de voorkeur. Aangezien er een algemeen tekort is aan fijne wissers werd een alternatieve staalname toegelaten: de gecombineerde keel-neus afname met een dikkere wisser. Voor deze dikkere wissers is er momenteel geen leveringsprobleem.

Vals negatieve resultaten voor de PCR test zijn het gevolg van pre-analytische factoren: laattijdige staalname of procedurefouten bij de staalname.

Vals positieve resultaten zijn zeer zeldzaam. De specificiteit van de PCR test bedraagt nagenoeg 100%.

Een positieve PCR test wijst op de aanwezigheid van viraal RNA hetgeen niet noodzakelijk betekent dat er intact en infectieus virus aanwezig is.

Voor info in verband met de nieuwe gevalsdefinitie en testing, verwijzen we u graag door naar de website van Sciensano.

Aanvraagformulieren voor Covid-19PCR test en COVID-19 - IgG AL (serologische test) zijn terug te vinden via https://www.akl.be/nl/mylab/mydocs