KWALITEITSLABEL

BELAC-certificaat

AKL beschikt over een Belac-certificaat volgens de norm NBN EN ISO 15189
Deze accreditatie omvat de verschillende domeinen van klinische biologie:

  • Klinische chemie
  • Hormonologie
  • TDM en toxicologie
  • Hematologie, immunohematologie en coagulatie
  • Infectieuze serologie
  • Microbiologie

De volledige  lijst met analyses waarop deze accreditatie betrekking heeft, kan u hier consulteren.

Belac Logo 304med

BELAC maakt deel uit van de Europese koepelorganisatie EA (European Cooperation for Accreditation of Laboratories). Bovendien hebben BELAC en de EA een multilaterale erkenningsovereenkomst ondertekend. Met de Europese acceptatie van laboratoriumresultaten en certificaten als resultaat.

AKL heeft de volgende erkenningen:

  • RIZIV Klinische biologie: 8/12647/19/998
  • Arbeidsgeneeskunde: Staatsblad 06/11/1990 (MB 27/09/1990)