RESULTAAT RAADPLEGEN

Er zijn 2 mogelijkheden om uw resultaat te raadplegen:

1. Van zodra uw COVID-19 PCR resultaat gekend is kan u het onmiddellijk raadplegen via cozo.be.

2. Indien wij over uw correct e-mailadres beschikken, zal u bij aanmelding van uw staal een e-mail van ons krijgen via iPatient, ons beveiligd systeem waarmee u uw laboresultaten kan consulteren.

Hoe werkt iPatient?

Geef uw correct e-mailadres door bij de staalafname aan uw arts of in één van onze afnamecentra.
Zodra uw staal aangemeld is in het labo ontvangt u deze e-mail met volgende info:

Registratie iPatiënt

Dit e-mailadres werd geregistreerd in ons iPatient-systeem.
Zodra de laboresultaten beschikbaar zijn …

Resultaat gekend

Van zodra het resultaat gekend is, ontvangt u volgende beveiligde mail met uw persoonlijke token:

Bekijk uw laboresultaten:

Beste,
Klik op onderstaande knop om uw laboresultaten te bekijken. U kan vervolgens aanmelden met uw rijksregisternummer.

Bekijk Resultaten@2x
iPatient

Als deze knop niet werkt, kan u zich via
www.ipatient.be en uw token xxxxxxxxxxxxxxxx
aanmelden. Dit token is geldig tot 30/01/2021.

Aanmelden

Vul in het veld ‘RRN’ uw rijksregisternummer in.
U vindt deze op de achterkant van uw identiteitskaart.
Klik nadien op ‘Aanmelden’.

Selecteer uw taal

Kies de taal (NL/FR/EN/DU) waarin u uw rapport wenst af te drukken door op de corresponderende vlag van het land te klikken.

Denk er aan dat u voor een buitenlandse reis best een Engelstalige versie van uw rapport kiest. Klik nadien op ‘Download PDF’.

Medina Resultaten Bg@2x