RESULTATEN

Doorgedreven opleiding en automatisering voor betrouwbare resultaten

Als labo zetten wij sterk in op innovatie, om een kwalitatieve service te garanderen. Het aanmelden van stalen en aanvragen is volledig geautomatiseerd via barcode-etiketten en scansystemen. Elk staal wordt aangemeld en vervolgens gesorteerd, verdeeld en eventueel gearchiveerd. De high-tech apparatuur garandeert juiste analysen.

Onze laboratoriumtechnologen waken over de juiste procedures en worden frequent bijgeschoold voor het werken met de nieuwste apparatuur. Daarnaast staan onze klinisch biologen dag en nacht klaar voor het interpreteren en valideren van de resultaten.

Laborante

Snelle analyse en rapportering

Het merendeel van de analysen gebeurt in eigen labo. Hierdoor geven we de resultaten snel vrij. Voor routine-analyses gebeurt dit doorgaans binnen 2 uur na ontvangst van de stalen.

Als arts kunt u met uw beveiligde login de resultaten van analyses consulteren op MyLab (MyResults). U kunt zowel gevalideerde als niet-gevalideerde resultaten oproepen.

Ontdekken we sterk afwijkende resultaten die de gezondheid van uw patiënt in gevaar kunnen brengen? Dan contacteren we u onmiddellijk.

Doorsturen van resultaten via “medische middleware”

Het laboratorium kan de resultaten ook doorzenden naar de medische software van de zorgverlener via “medische middleware” zoals MediBridge, MediMail, Hector, Metahub of andere gelijkaardige software. Medische middleware zijn externe diensten die buiten de verantwoordelijkheid van het laboratorium vallen. De verantwoordelijkheid van het laboratorium beperkt zich tot het verzenden – onder geëncrypteerde vorm volgens de opgelegde procedure van de relevante medische middleware – van de laboratoriumresultaten naar de medische middleware-server.

Het verder ter beschikking stellen van de resultaten aan de zorgverlener valt onder verantwoordelijkheid van de medische middleware dienst, terwijl het incorporeren van de resultaten in de database van de zorgverlener onder verantwoordelijkheid van de arts valt.

Uitwisselingssysteem voor medische gegevens tussen zorgverleners - Metahub

Om uw patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden is het essentieel dat u als zorgverlener snel een volledig beeld krijgt van de gezondheidstoestand van uw patiënt. Het “Hub en metahub” systeem – opgezet door de overheid in het kader van de eHealth initiatieven – geeft u snel toegang tot medische gegevens verspreid bij verschillende zorgverleners en instellingen, ongeacht waar de gegevens zich bevinden en ongeacht de plaats waar u als zorgverlener op het systeem inlogt.

Beschikbare gegevens omvatten onder meer:

 • medische verslagen
 • resultaten van onderzoeken
 • medische beelden
 • vaccinatie- en medicatieschema’s
 • voorgeschreven medicatie
 • (ontslag)brieven
 • beknopt medisch dossier (sumehr)
 • laboratoriumuitslagen

Er zijn 4 hubs:

 • Collaboratief Zorgplatform (CoZo)
 • Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VznKUL)
 • Abrumet (Brussels Health Network)
 • Réséau Santé Wallon (SRW)

U kan vrij kiezen via welke hub u toegang tot het systeem verkrijgt, gegevens die in 1 hub aangemeld zijn, zijn automatisch ook beschikbaar via de andere hubs. U vindt contactgegevens van elke hub onder de kop ‘nuttige links’ onderaan dit artikel.

Het systeem is toegankelijk via de gebruikelijke tools van de zorgverleners (uw EMD) of via tools op de sites van de hubs zelf.

Het principe is als volgt: de patiënt dient zijn uitdrukkelijke consent te geven dat zijn of haar gegevens via het metahub systeem worden gedeeld, en de gegevens van de patiënt worden enkel gedeeld met de zorgverleners waarmee de patiënt een therapeutische relatie onderkent. De patiënt heeft ten alle tijden de mogelijkheid zijn consent of therapeutische relatie stop te zetten. De consent gegevens van de patiënt worden door de huisarts of andere zorgverstrekkers beheerd in het metahub systeem; het laboratorium wordt door de metahub enkel aangesproken voor patiënten/zorgverstrekkers waarvoor de metahub de consent heeft geverifieerd.

Het metahub systeem is een bijkomend kanaal voor u: uw laboratoriumuitslagen op papier of via onze site blijven uiteraard bestaan zoals vandaag.

Nuttige links